ΚΤΕΟ

Η Κάρτα Τεχνικού Ελέγχου Οχήματος (Κ.Τ.Ε.Ο) ισχύει για δύο χρόνια μετά την ημερομηνία της πρώτης έκδοσής της και πρέπει να ανανεώνεται. Ο εφοδιασμός του αυτοκινήτου με Κ.Τ.Ε.Ο είναι ευθύνη του οδηγού.
Παρακαλούμε πληκτρολογήστε τον αριθμό κυκλοφορίας με Λατινικούς χαρακτήρες.